SZKOLENIA

Spotkanie online

Nowoczesna energetyka

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie pt. „Nowoczesna energetyka” (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Akredytowane szkolenie OZE - Fotowoltaika

(szkolenie podstawowe UDT)

Zapraszamy na akredytowane szkolenie OZE – „Instalator systemów fotowoltaicznych”

Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego

Akredytowane szkolenie OZE - Fotowoltaika

(szkolenie przypominające UDT)​

Zapraszamy na akredytowane szkolenie OZE – „Instalator systemów fotowoltaicznych – szkolenie przypominające”

Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego

Akredytowane szkolenie OZE - Pompy ciepła

(szkolenie podstawowe UDT)

Zapraszamy na akredytowane szkolenie OZE – „Instalator pomp ciepłą”

Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego

Akredytowane szkolenie OZE - Pompy ciepła

(szkolenie przypominające UDT)

Zapraszamy na akredytowane szkolenie OZE – „Instalator pomp ciepła – szkolenie przypominające”

Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego

Kurs - Pracownik grup monterskich fotowoltaiki

Praktyczne szkolenie na poligonie budowlanym – montaż paneli na różnych rodzajach dachówek

Szkolenie online

Spotkanie online z doradcą ds. pomp ciepła

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie ze specjalistą do spraw pomp ciepła (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenie online

Śniadanie fotowoltaiczne​

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie ze specjalistą do spraw fotowoltaiki (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenie online

Doradca handlowy ds. fotowoltaiki

Zapraszamy na szkolenie online „Doradca handlowy ds. fotowoltaiki – skuteczne spotkania z klientem” (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenie online

Kurs online - fotowoltaika​

(szkolenie podstawowe UDT)

Zapraszamy na szkolenie online „Szkolenie z zakresu autoryzowanego instalatora OZE z możliwością uzyskania certyfikatu UDT – specjalność systemy fotowoltaiczne – teoria” (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenie online

Kurs online - fotowoltaika​

(szkolenie przypominające UDT)​

Zapraszamy na szkolenie online „Szkolenie przypominające z zakresu autoryzowanego instalatora OZE z możliwością uzyskania certyfikatu UDT – specjalność systemy fotowoltaiczne – teoria” (sesja na żywo przez Internet , prezentacja , czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenie online

Kurs online - pompy ciepła​

(szkolenie podstawowe UDT)​

Zapraszamy na szkolenie online „Szkolenie z zakresu autoryzowanego instalatora OZE z możliwością uzyskania certyfikatu UDT – specjalność pompy ciepła – teoria” (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenie online

Kurs online - pompy ciepła​

(szkolenie przypominające UDT)​

Zapraszamy na szkolenie online „Szkolenie przypominające z zakresu autoryzowanego instalatora OZE z możliwością uzyskania certyfikatu UDT – specjalność pompy ciepła – teoria” (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenie online

Wstęp do audytów energetycznych

Zapraszamy na szkolenie online „Wstęp do audytów energetycznych” (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenie online

Szkolenia online dla nauczycieli

Zapraszamy na szkolenia online dla nauczycieli – korzystanie z narzędzi do zdalne komunikacji z uczniami.

Szkolenie online

Office 365

Zdalna praca zespołowa z dokumentami

Zapraszamy na szkolenie z wykorzystywania pakietu Office 365 w pracy zdalnej z zespołem (ćwiczenia na żywo przez Internet).

Szkolenie online

Microsoft Teams

Zdalna komunikacja i praca zespołu pracowników w domu​​

Zapraszamy na szkolenie z obsługi programu Microsoft Teams (ćwiczenia na żywo przez Internet).

Szkolenie online

Obsługa G Suite

Narzędzia Google do pracy zdalnej firm​

Zapraszamy na szkolenie z obsługi pakietu G Suite (ćwiczenia na żywo przez Internet).

Szkolenie online

Zdalne biuro w małej i średniej firmie​

Praktyczne wskazówki jak zapewnić pracownikom: możliwość połączenia z siecią firmową, dostęp do aplikacji firmowych oraz wzajemną komunikację.

Call Now Button