Szkolenia

Szkolenia stacjonarne OZE

Szkolenie podstawowe

Instalator systemów fotowoltaicznych​

Cena brutto 1349zł

Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego

Szkolenie podstawowe

Instalator pomp ciepła

Cena brutto 1599zł

Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego

Szkolenia przypominające

Instalator systemów fotowoltaicznych/pompy ciepła

Cena brutto 849zł

Szkolenia uprawniające do przedłużenia certyfikatu na okres kolejnych 5 lat


Instalator systemów fotowoltaicznych

(szkolenie podstawowe UDT)

Akredytowane szkolenie OZE – „Instalator systemów fotowoltaicznych”

Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego

Instalator systemów fotowoltaicznych

(szkolenie przypominające UDT)​

Akredytowane szkolenie OZE – „Instalator systemów fotowoltaicznych – szkolenie przypominające”

Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego

Instalator pomp ciepła

(szkolenie podstawowe UDT)

Akredytowane szkolenie OZE – „Instalator pomp ciepła”

Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego

Instalator pomp ciepła

(szkolenie przypominające UDT)

Akredytowane szkolenie OZE – „Instalator pomp ciepła – szkolenie przypominające”

Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego

Szkolenia online OZE

Szkolenie podstawowe

Instalator systemów fotowoltaicznych​

Cena brutto od 600zł

Wymagane jest ukończenie części teoretycznej i części praktycznej szkolenia

Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego

Szkolenie podstawowe

Instalator pomp ciepła

Cena brutto od 600zł

Wymagane jest ukończenie części teoretycznej i części praktycznej szkolenia

Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego

Szkolenia przypominające

Instalator systemów fotowoltaicznych/pompy ciepła

Cena brutto 799zł

Szkolenia uprawniające do przedłużenia certyfikatu na okres kolejnych 5 lat


Szkolenie online

Spotkanie online z doradcą ds. pomp ciepła

Bezpłatne spotkanie ze specjalistą do spraw pomp ciepła (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Spotkanie online

Śniadanie fotowoltaiczne​

Bezpłatne spotkanie ze specjalistą do spraw fotowoltaiki (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenie online

Doradca handlowy ds. fotowoltaiki

Szkolenie online „Doradca handlowy ds. fotowoltaiki – skuteczne spotkania z klientem” (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenie online

Instalator systemów fotowoltaicznych

(szkolenie podstawowe UDT)

Szkolenie online „Instalator systemów fotowoltaicznych” (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenie online

Instalator systemów fotowoltaicznych

(szkolenie przypominające UDT)​

Szkolenie online „Instalator systemów fotowoltaicznych – szkolenie przypominając” (sesja na żywo przez Internet , prezentacja , czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenie online

Instalator pomp ciepła

(szkolenie podstawowe UDT)​

Szkolenie online „Instalator pomp ciepła” (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenie online

Instalator pomp ciepła

(szkolenie przypominające UDT)​

Szkolenie online „Instalator pomp ciepła – szkolenie przypominające” (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenia online

Wstęp do audytów energetycznych​

Szkolenie online „Wstęp do audytów energetycznych” (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Office 365

Szkolenie z wykorzystywania pakietu Office 365 w pracy zdalnej z zespołem (ćwiczenia na żywo przez Internet).

Microsoft Teams

Szkolenie z obsługi programu Microsoft Teams (ćwiczenia na żywo przez Internet).


Obsługa G Suite

Szkolenie z obsługi pakietu G Suite (ćwiczenia na żywo przez Internet).

Zdalne biuro w małej i średniej firmie​

Praktyczne wskazówki jak zapewnić pracownikom: możliwość połączenia z siecią firmową, dostęp do aplikacji firmowych oraz wzajemną komunikację.

Spotkanie online

Nowoczesna energetyka

Bezpłatne spotkanie pt. „Nowoczesna energetyka” (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenie online

Wstęp do audytów energetycznych

Szkolenie online „Wstęp do audytów energetycznych” (sesja na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi).

Szkolenie online

Office 365

Zdalna praca zespołowa z dokumentami

Szkolenie z wykorzystywania pakietu Office 365 w pracy zdalnej z zespołem (ćwiczenia na żywo przez Internet).

Szkolenie online

Microsoft Teams

Zdalna komunikacja i praca zespołu pracowników w domu​​

Szkolenie z obsługi programu Microsoft Teams (ćwiczenia na żywo przez Internet).

Szkolenie online

Obsługa G Suite

Narzędzia Google do pracy zdalnej firm​

Szkolenie z obsługi pakietu G Suite (ćwiczenia na żywo przez Internet).

Szkolenie online

Zdalne biuro w małej i średniej firmie​

Praktyczne wskazówki jak zapewnić pracownikom: możliwość połączenia z siecią firmową, dostęp do aplikacji firmowych oraz wzajemną komunikację.

Call Now Button