Szkolenia dofinansowane z Bazy Usług Rozwojowych​

Aby skorzystać z dofinansowania wystarczy zgłosić się poprzez stronę Bazy Usług Rozwojowych prowadzoną przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wybrać interesujące szkolenie lub usługę doradczą i postępować zgodnie z instrukcją.

Uwaga!
Dofinansowanie obejmuje tylko i wyłącznie usługi szkoleniowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, przez podmioty posiadające pozytywną zweryfikowaną akredytację na realizację usług dofinansowanych.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowania do szkoleń podnoszących kwalifikacje mogą otrzymać wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane na terenie całej Polski (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego).

Kim jest operator?
Operatorem są instytucje, które zostały wyznaczone przez samorządy województw mogących ubiegać się o dofinansowanie. Operatorzy zajmują się przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków, a także przyznawaniem środków dla zainteresowanych dofinansowaniami.

Uwaga!
Samorządy wybierają operatorów według własnych wytycznych. W każdym województwie operatorzy działają według określonych zasad.

  1. Wybierz usługę szkoleniową lub doradczą – Pomożemy Ci wybrać najlepszą usługę dla Ciebie
  2. Złóż wniosek o dofinansowanie – Nie wiesz jak? Pomożemy Ci wypełnić wniosek
  3. Podpisz umowę z operatorem UE
  4. Zapisz się na szkolenie lub doradztwo – Zgodnie z zawartą z operatorem umową zapisz się na wybraną usługę. Zapisu koniecznie dokonaj za pomocą strony: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
  5. Zrealizuj usługę
  6. Oceń usługę – Na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl wypełnij ankietę oceniającą
  7. Otrzymaj refundację do 80% wartości usługi – Pomożemy Ci w przygotowaniu dokumentów rozliczeniowych