Kurs online - fotowoltaika

Zapraszamy na „Szkolenie online z zakresu autoryzowanego instalatora OZE z możliwością uzyskania certyfikatu UDT – specjalność systemy fotowoltaiczne – teoria”

Uwaga:

Przypominamy również, iż niektórym z Państwa niedługo mogą kończyć się okresy ważności certyfikatów UDT (5 lat), w związku z tym w celu przedłużenia dokumentu, wymagane jest w ciągu 12 miesięcy przed terminem jego upływu, ukończenie szkolenia przypominającego w akredytowanym ośrodku szkoleniowym – tutaj również dla ułatwienia proponujemy formę online. Proszę mieć na uwadze, że wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu składa się minimum 30 dni przed jego wygaśnięciem, zatem trzeba przystąpić do szkolenia odpowiednio wcześniej.

Program szkolenia:

  1. Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych;
  2. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych;
  3. Zasady doboru systemów fotowoltaicznych;
  4. Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego;
  5. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

W ramach szkoleń online zapewniamy:

  • sesję na żywo przez Internet, prezentacja, czat – pytania i odpowiedzi
  • materiały szkoleniowe – podręcznik, testy/zadania – wysyłamy pocztą
  • każdy z uczestników szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia

Terminarz szkoleń

Niedługo nowe terminy szkoleń

16.11.2020 r.
(poniedziałek)

8:00 - 16:00

Dostępne wolne miejsca
Cena brutto – 599,00 zł

Część praktyczna* powyższego szkolenia (II etap – 1 dzień) –  749,00 zł brutto

Części praktyczna powyższego szkolenia, z fizycznym udziałem osób szkolonych, odbędzie się w późniejszym terminie (po uwzględnieniu zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dotyczących profilaktyki i zasad postępowania w celu zminimalizowania zagrożeń zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2)

* Warunkiem otrzymania certyfikatu o ukończeniu pełnego szkolenia podstawowego jest odbycie obu etapów szkolenia – teoria i praktyka

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza oraz wpłata kwoty 599,00 zł na konto:

ALIOR Bank
O.K. Ośrodek Kursów, 84-200 Wejherowo, ul.Sobieskiego 217
Rachunek Bankowy: 66 2490 0005 0000 4500 2721 3704
TYTUŁ PRZELEWU: IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA – SZKOLENIE

Uzupełniony formularz zgłoszenia należy przesłać mailem na adres marta@ok-kursy.pl lub faksem na nr (58) 672 44 04

Osoby do kontaktu:
Marta Brzezińska kom. 510 764 594 e-mail: marta@ok-kursy.pl
Edmund Kwidziński kom. 605 765 135

Pliki do pobrania

Call Now Button