SPEKTRUM

Tu realizowany jest projekt
Umowa nr UDG-SPE.01.2020/058

w ramach projektu grantowego
“SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Termin realizacji: od 02.11.2020 do 31.03.2021

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Kto może skorzystać z grantów?

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego Każde przedsiębiorstwo spełniające warunki udziału w systemie SPEKTRUM może ubiegać się o granty wielokrotnie Łączna wartość usług doradczych zrealizowanych na rzecz przedsiębiorstwa nie może przekroczyć limitu 200 tys. euro (dotyczy tylko usług objętych grantami w systemie SPEKTRUM)

Jakie specjalistyczne usługi doradcze znajdziesz w bazie arp.gda.pl/spektrum?

  • prawne i podatkowe
  • finansowe
  • związane z eksportem
  • z zakresu: marketingu i sprzedaży, organizacji i zarządzania, zatrudniania i HR
  • techniczne i patentowe
  • inwestycyjne
  • środowiskowe i wiele innych

Do kiedy można ubiegać się o granty w systemie SPEKTRUM?

Nabór wniosków będzie trwać w trybie ciągłym do końca czerwca 2022 Usługi doradcze muszą zostać zakończone najpóźniej w I kw. 2023

Call Now Button