Egzaminy UDT

Zgłoszenie na egzamin można przysyłać na załączonym formularzu: zgłoszenie udziału w egzaminie, do oddziału UDT, na terenie którego będzie przeprowadzany egzamin. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu  oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia przeprowadzonego przez akredytowanego organizatora szkoleń, w zakresie danego rodzaju odnawialnego źródła energii.

Terminy egzaminów UDT

RODZAJ

DATA

MIEJSCE

Pompy ciepła
(HP)

01.02.2022 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Krakowie
ul. L. Rydla 50, 30-087 Kraków

Systemy fotowoltaiczne
(PV)

08.02.2022 r.
godz. 11.00

Oddział UDT we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 51, 53-503 Wrocław

Systemy fotowoltaiczne
(PV)

15.02.2022 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Lublinie
ul. Droga Męczenników Majdanka 6, 20-325 Lublin

Kotły i piece na biomasę
(BB)

22.02.2022 r.
godz. 11.00

Biuro UDT w Radomiu
ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom

Systemy fotowoltaiczne (PV)
UWAGA! BRAK MIEJSC

22.02.2022 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Bydgoszczy
ul. Kamienna 76, 85-726 Bydgoszcz

Słoneczne systemy grzewcze
(ST)

01.03.2022 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Warszawie
Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa

Pompy ciepła (HP)
UWAGA! BRAK MIEJSC

01.03.2022 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Gdańsku
ul. Trakt Św. Wojciecha 215b, 80-017 Gdańsk

Systemy fotowoltaiczne (PV)

08.03.2022 r.
godz. 11.00

Hotel
Al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

Pompy ciepła (HP)

15.03.2022 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Bydgoszczy
ul. Kamienna 76, 85-726 Bydgoszcz

Systemy fotowoltaiczne (PV)

17.03.2022 r.
godz. 11.00

 Biuro UDT w Gliwicach
ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice