Egzaminy UDT

Zgłoszenie na egzamin można przysyłać na załączonym formularzu: zgłoszenie udziału w egzaminie, do oddziału UDT, na terenie którego będzie przeprowadzany egzamin. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu  oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia przeprowadzonego przez akredytowanego organizatora szkoleń, w zakresie danego rodzaju odnawialnego źródła energii.

Terminy egzaminów UDT

ZAKRES EGZAMINU

TERMIN EGZAMINU

MIEJSCE EGZAMINU

Systemy fotowoltaiczne (PV)

03.06.2024 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Warszawie
Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa
Systemy fotowoltaiczne (PV)

04.06.2024 r.
godz. 11.00

Oddział UDT we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 51, 53-503 Wrocław
Słoneczne systemy grzewcze (ST)

11.06.2024 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Warszawie
Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa
Pompy ciepła (HP)

11.06.2024 r.
godz. 11.00

Biuro UDT w Gliwicach
ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice
Systemy fotowoltaiczne (PV)

11.06.2024 r.
godz. 11.00

Laboratorium Badawcze UDT
ul. Ostrowska 388, 61-312 Poznań